MATERIAŁY - RELIGIA KLASA V
wszystkie zadania znajdują się na platformie MS Teams
Krzyżówka na Wielki Post
29 -  Jan Chrzciciel zapowiada Mesjasza
31 - Chrystus przyjdzie na końcu czasów
36 - Zbawiciel Królem
37 - Jezus kapłanem
46 - Zbawiciel jest Panem życia
47 - Zbawcze dzieło Jezusa
41 - Ewangeliczne błogosławieństwa