MATERIAŁY - RELIGIA KLASA VI
poniżej lekcje z podręcznika
22 - Kościół uczy nas wytrwałości w wierze
23 - Troska Kościoła o nasze zbawienie
25 - Jednomyślnie trwać na modlitwie