MATERIAŁY - RELIGIA KLASA VII
Zmartwychwstanie najważniejszą prawdą wiary

25 - Mesjasz "On przyniesie narodom prawo"

26 - Jezus Chrystus postacią historyczną

27 - Głosić wszystkim Dobrą Nowinę

28 - Prawo Królestwa Bożego

29 - Jezus Syn Boży

30 - Wiara bez uczynków jest martwa

31 - Bogarodzica Matka Kościoła

53 - "Duchu ogniu, Duchu żarze"